Hạt mắc khén – túi zip 500g

200K VND

Loại sản phẩm: Mắc khén khô, nguyên hạt, chưa rang

Nguồn gốc: Tây Bắc

Quy cách đóng gói: Túi zip 500gr

Hạt mắc khén – túi zip 500g

200K VND