Măng nứa phơi khô

450K VND

MĂNG NỨA KHÔ NGON PHẢI ĐỦ 4 CHỈ TIÊU SAU:

  • Măng phải khô để đảm bảo không bị ẩm mốc khi bảo quản
  • Màu phải vàng màu nắng chứng tỏ măng làm xong được phơi luôn
  • Măng khô phải không có 1 tý đầu già nào
  • Ngâm 2-3 ngày cầm tay măng phải mềm non và màu màng tươi.
Măng nứa phơi khô

450K VND