Táo mèo khô (sơn tra)

180K VND

  • Loại sản phẩm: Táo mèo khô (Sơn Tra)
  • Nguồn gốc: Tây Bắc
  • Khối lượng: 1kg/ túi  
Táo mèo khô (sơn tra)

180K VND