Trà Búp Thái Nguyên Thượng Hạng

550K VND

Chè xanh được trồng trên đất Thái Nguyên

Trà Búp Thái Nguyên Thượng Hạng

550K VND